ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΜΠΑΛΑΖ

Το έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας Μεταφορική Λαμίας αναλαμβάνει δωρεάν ολόκληρη τη συσκευασία και το αμπαλάζ των προς μεταφορά αντικειμένων σας.Με τη χρήση των πιο σύγχρονων υλικών συσκευασίας, εξασφαλίζουμε τη σωστή συσκευασία για όλων των ειδών τα αντικείμενα (έπιπλα, υαλικά, ρούχα). Με τον τρόπο αυτό τα προστατεύουμε από οποιαδήποτε φθορά αλλά και από τη σκόνη και εξασφαλίζουμε ότι θα τα παραλάβετε όπως ακριβώς μας τα παραδώσατε!  

Μεταφορική Λαμίας
Μετακομίσεις – Μεταφορές
Αδάνων 13, Τ.Κ.35100, Λαμία
 Τηλ.: 2231042503
E-mail: info@metaforikilamia.gr